Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 134
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALETRO 2,5MG TBL FLM 14
0191698 44/ 620/09-C aletro.pdf aletro.pdf L02BG04 R
ALETRO 2,5MG TBL FLM 10
0191697 44/ 620/09-C aletro.pdf aletro.pdf L02BG04 R
ALETRO 2,5MG TBL FLM 30
0191696 44/ 620/09-C aletro.pdf aletro.pdf L02BG04 R
ALETRO 2,5MG TBL FLM 28
0191699 44/ 620/09-C aletro.pdf aletro.pdf L02BG04 R
ALETRO 2,5MG TBL FLM 100
0191700 44/ 620/09-C aletro.pdf aletro.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 28
0127979 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 30
0127980 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 50
0127981 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 60
0127982 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 84
0127983 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 90
0127984 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 98
0127985 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 100
0127986 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
DRACENAX 2,5MG TBL FLM 10
0127978 44/ 155/09-C dracenax.pdf dracenax.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 98
0127966 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 100
0127967 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 30
0127961 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 56
0173397 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 84
0127964 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R
ETRUZIL 2,5MG TBL FLM 50
0127962 44/ 109/09-C etruzil.pdf etruzil.pdf L02BG04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14