Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 89
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 50
0180777 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 28
0180773 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 30
0180775 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 20
0180774 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 40
0180776 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 100
0180772 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 90
0180771 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 84
0180770 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 60
0180769 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 56
0180768 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 40
0180767 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 30
0180766 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 150MG TBL FLM 20
0180765 44/ 412/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 56
0180778 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 60
0180779 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 84
0180780 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 90
0180781 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 100
0180782 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUPLEX 50MG TBL FLM 28
0180783 44/ 411/05-C bicaluplex.pdf bicaluplex.pdf L02BB03 R
BICALUTANORM 150MG TBL FLM 40
0176410 44/ 644/10-C bicalutano.pdf bicalutano.pdf L02BB03 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11