Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 637
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 3
0206845 56/ 108/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 1
0206846 56/ 107/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 3
0206847 56/ 107/16-C     L02AE03 B
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 1
0246044 56/ 107/16-C reseligo.pdf reseligo.pdf L02AE03 R
RESELIGO 3,6MG IMP ISP 3
0246045 56/ 107/16-C reseligo.pdf reseligo.pdf L02AE03 R
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 1
0246046 56/ 108/16-C reseligo.pdf reseligo.pdf L02AE03 R
RESELIGO 10,8MG IMP ISP 3
0246047 56/ 108/16-C reseligo.pdf reseligo.pdf L02AE03 R
TAMOXIFEN 10 MG TABLETS 10MG TBL NOB 30
0231840 tamoxifen.pdf tamoxifen.pdf L02BA01 F
TAMOXIFEN 20 MG TABLETS 20MG TBL NOB 30
0231841 tamoxifen.pdf tamoxifen.pdf L02BA01 F
TAMOXIFEN EBEWE 10MG TBL NOB 100
0058701 44/ 553/96-A/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TAMOXIFEN EBEWE 20MG TBL NOB 100
0058702 44/ 553/96-B/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TAMOXIFEN EBEWE 10MG TBL NOB 30
0044056 44/ 553/96-A/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TAMOXIFEN EBEWE 20MG TBL NOB 30
0044057 44/ 553/96-B/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TAMOXIFEN EBEWE 10MG TBL NOB 40
0032000 44/ 553/96-A/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TAMOXIFEN EBEWE 20MG TBL NOB 40
0032001 44/ 553/96-B/C tamoxifene.pdf tamoxifene.pdf L02BA01 R
TATICA 250MG TBL FLM 112 I
0251213 44/ 305/20-C tatica.pdf tatica.pdf L02BX03 R
TATICA 250MG TBL FLM 120 I
0251214 44/ 305/20-C tatica.pdf tatica.pdf L02BX03 R
TATICA 250MG TBL FLM 112 II
0251215 44/ 305/20-C tatica.pdf tatica.pdf L02BX03 R
TATICA 500MG TBL FLM 60 II
0251220 44/ 306/20-C tatica.pdf tatica.pdf L02BX03 R
TATICA 500MG TBL FLM 56 I
0251217 44/ 306/20-C tatica.pdf tatica.pdf L02BX03 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11