Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 637
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 84X1 H
0106024 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 28
0106015 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 30
0106016 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 56
0106017 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 60
0106018 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 84
0106019 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 90
0106020 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 98
0106021 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 100
0106022 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANASTROZOL TEVA 1MG TBL FLM 300
0106023 44/ 737/07-C anastrozol.pdf anastrozol.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 28
0142085 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 98
0263389 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 84
0263388 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 70
0263387 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 56
0263386 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ANAYA 1MG TBL FLM 42
0263385 44/ 030/08-C anaya.pdf anaya.pdf L02BG03 R
ARIMIDEX 1MG TBL FLM 28
0231850 44/1296/97-C     L02BG03 B
ARIMIDEX 1MG TBL FLM 300
0191322 44/1296/97-C     L02BG03 B
ARIMIDEX 1MG TBL FLM 30
0231852 44/1296/97-C     L02BG03 B
ARIMIDEX 1MG TBL FLM 84
0231853 44/1296/97-C     L02BG03 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11