Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HERCEPTIN 150MG INF PLV CSL 1
0025555 EU/1/00/145/001 herceptin.pdf herceptin.pdf L01XC03 R
HERCEPTIN 600MG INJ SOL 1X5ML
0185368 EU/1/00/145/002 herceptin.pdf herceptin.pdf L01XC03 R
HERZUMA 150MG INF PLV CSL 1
0222939 EU/1/17/1257/001 herzuma.pdf herzuma.pdf L01XC03 R
HERZUMA 420MG INF PLV CSL 1
0238380 EU/1/17/1257/002 herzuma.pdf herzuma.pdf L01XC03 R
KANJINTI 420MG INF PLV CSL 1
0222958 EU/1/18/1281/002 kanjinti.pdf kanjinti.pdf L01XC03 R
KANJINTI 150MG INF PLV CSL 1
0222957 EU/1/18/1281/001 kanjinti.pdf kanjinti.pdf L01XC03 R
OGIVRI 150MG INF PLV CSL 1
0238289 EU/1/18/1341/001 ogivri.pdf ogivri.pdf L01XC03 R
OGIVRI 420MG INF PLV CSL 1
0249627 EU/1/18/1341/002 ogivri.pdf ogivri.pdf L01XC03 R
ONTRUZANT 150MG INF PLV CSL 1
0222655 EU/1/17/1241/001 ontruzant.pdf ontruzant.pdf L01XC03 R
ONTRUZANT 420MG INF PLV CSL 1
0238427 EU/1/17/1241/002 ontruzant.pdf ontruzant.pdf L01XC03 R
TRAZIMERA 150MG INF PLV CSL 1
0223049 EU/1/18/1295/001 trazimera.pdf trazimera.pdf L01XC03 R
TRAZIMERA 420MG INF PLV CSL 1
0238449 EU/1/18/1295/002 trazimera.pdf trazimera.pdf L01XC03 R
ZERCEPAC 150MG INF PLV CSL 1
0249784 EU/1/20/1456/001 zercepac.pdf zercepac.pdf L01XC03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14