Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 235
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COSNAIR 37,5MG CPS DUR 28
0242800 44/ 236/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 37,5MG CPS DUR 30
0242801 44/ 236/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 37,5MG CPS DUR 30
0242802 44/ 236/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 50MG CPS DUR 28
0242803 44/ 237/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 50MG CPS DUR 30
0242804 44/ 237/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 50MG CPS DUR 30
0242805 44/ 237/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 12,5MG CPS DUR 28
0242794 44/ 234/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 12,5MG CPS DUR 30
0242795 44/ 234/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 25MG CPS DUR 28
0242796 44/ 235/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 25MG CPS DUR 30
0242797 44/ 235/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 25MG CPS DUR 30
0242798 44/ 235/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
COSNAIR 12,5MG CPS DUR 30
0242799 44/ 234/19-C cosnair.pdf cosnair.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 50MG CPS DUR 28
0250463 EU/1/20/1511/010 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 50MG CPS DUR 28X1
0250464 EU/1/20/1511/011 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 50MG CPS DUR 30
0250465 EU/1/20/1511/012 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 12,5MG CPS DUR 28X1
0250455 EU/1/20/1511/002 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 12,5MG CPS DUR 30
0250456 EU/1/20/1511/003 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 25MG CPS DUR 28
0250457 EU/1/20/1511/004 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 25MG CPS DUR 28X1
0250458 EU/1/20/1511/005 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R
SUNITINIB ACCORD 25MG CPS DUR 30
0250459 EU/1/20/1511/006 sunitiniba.pdf sunitiniba.pdf L01EX01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14