Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEKINIST 0,5MG TBL FLM 7
0210072 EU/1/14/931/001 mekinist.pdf mekinist.pdf L01EE01 R
MEKINIST 0,5MG TBL FLM 30
0210073 EU/1/14/931/002 mekinist.pdf mekinist.pdf L01EE01 R
MEKINIST 2MG TBL FLM 7
0210076 EU/1/14/931/005 mekinist.pdf mekinist.pdf L01EE01 R
MEKINIST 2MG TBL FLM 30
0210077 EU/1/14/931/006 mekinist.pdf mekinist.pdf L01EE01 R
TRAMETINIB 5MG POR PLV SOL 1
0207349     L01EE01 F

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12