Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TAGRISSO 40MG TBL FLM 30X1
0209152 EU/1/16/1086/001 tagrisso.pdf tagrisso.pdf L01EB04 R
TAGRISSO 80MG TBL FLM 28X1
0219150 EU/1/16/1086/004 tagrisso.pdf tagrisso.pdf L01EB04 R
TAGRISSO 40MG TBL FLM 28X1
0219149 EU/1/16/1086/003 tagrisso.pdf tagrisso.pdf L01EB04 R
TAGRISSO 80MG TBL FLM 30X1
0209153 EU/1/16/1086/002 tagrisso.pdf tagrisso.pdf L01EB04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11