Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GEFITINIB ACCORD 250MG TBL FLM 30X1
0224583 44/ 392/17-C gefitiniba.pdf gefitiniba.pdf L01EB01 R
GEFITINIB ALVOGEN 250MG TBL FLM 30X1
0224041 44/ 271/17-C     L01EB01 B
GEFITINIB ALVOGEN 250MG TBL FLM 30X1
0250854 44/ 271/17-C     L01EB01 B
GEFITINIB GLENMARK 250MG TBL FLM 30X1
0224092 44/ 268/17-C gefitinibg.pdf gefitinibg.pdf L01EB01 R
GEFITINIB GLENMARK 250MG TBL FLM 30
0224036 44/ 268/17-C gefitinibg.pdf gefitinibg.pdf L01EB01 R
GEFITINIB KRKA 250MG TBL FLM 90X1
0235937 44/ 269/17-C gefitinibk.pdf gefitinibk.pdf L01EB01 R
GEFITINIB KRKA 250MG TBL FLM 30X1
0224038 44/ 269/17-C gefitinibk.pdf gefitinibk.pdf L01EB01 R
GEFITINIB KRKA 250MG TBL FLM 30
0224037 44/ 269/17-C gefitinibk.pdf gefitinibk.pdf L01EB01 R
GEFITINIB KRKA 250MG TBL FLM 90
0235936 44/ 269/17-C gefitinibk.pdf gefitinibk.pdf L01EB01 R
GEFITINIB MYLAN 250MG TBL FLM 30
0233039 EU/1/18/1321/001 gefitinibm.pdf gefitinibm.pdf L01EB01 R
GEFITINIB MYLAN 250MG TBL FLM 30X1
0233040 EU/1/18/1321/002 gefitinibm.pdf gefitinibm.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 90X1
0235941 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 60X1
0235940 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 120X1
0235943 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 2X(30X1)
0244988 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 3X(30X1)
0244989 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 100X1
0235942 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 30X1
0235939 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SANDOZ 250MG TBL FLM 30
0224119 44/ 303/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R
GEFITINIB SYNTHON 250MG TBL FLM 30X1
0224040 44/ 270/17-C gefitinibs.pdf gefitinibs.pdf L01EB01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09