Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MITOCIN 20 MG 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0231732 mitocin.pdf   L01DC03 F
MITOMYCIN ACCORD 40MG INJ/INF PLV SOL 1
0242290 44/ 632/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 20 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0205761 44/ 019/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0241616 44/ 019/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0241615 44/ 019/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 10
0241614 44/ 017/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0241613 44/ 017/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0241612 44/ 017/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 10MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0241611 44/ 018/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 10MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0241610 44/ 018/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 40MG INJ/INF PLV SOL 5
0242291 44/ 632/16-C mitomycina.pdf mitomycina.pdf L01DC03 R
MITOMYCIN ACCORD 10 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 10MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0205758 44/ 018/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 2 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 10
0205757 44/ 017/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 2 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0205756 44/ 017/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 2 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 2MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0205755 44/ 017/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 20 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1
0205760 44/ 019/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 10 MG PRÁŠEK PRO INJEKČNÍ/INFUZNÍ NEBO INTRAVEZ. ROZT 10MG INJ/INF/IVS PLV SOL 5
0205759 44/ 018/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 40MG INJ/INF PLV SOL 5
0136921 44/ 632/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN ACCORD 40MG INJ/INF PLV SOL 1
0136920 44/ 632/16-C     L01DC03 B
MITOMYCIN MEDAC 40MG IVS PLQ SOL 5+5X40ML VAK
0250152 44/ 086/16-C mitomycinm.pdf mitomycinm.pdf L01DC03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09