Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML II
0149449 EU/1/09/550/007 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X2ML II
0149450 EU/1/09/550/008 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X10ML I
0149448 EU/1/09/550/006 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML I
0149447 EU/1/09/550/005 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X4ML I
0149446 EU/1/09/550/004 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML II
0149451 EU/1/09/550/009 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X4ML II
0149452 EU/1/09/550/010 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X10ML II
0149453 EU/1/09/550/011 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X10ML II
0149454 EU/1/09/550/012 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I
0149443 EU/1/09/550/001 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 10X2ML I
0149444 EU/1/09/550/002 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R
JAVLOR 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML I
0149445 EU/1/09/550/003 javlor.pdf javlor.pdf L01CA05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11