Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 40
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL 10X1ML
0098197 44/ 136/92-S/C navelbine.pdf navelbine.pdf L01CA04 R
NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL 1X5ML
0032852 44/ 136/92-S/C navelbine.pdf navelbine.pdf L01CA04 R
NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL 1X1ML
0032851 44/ 136/92-S/C navelbine.pdf navelbine.pdf L01CA04 R
NAVELBINE 10MG/ML INF CNC SOL 10X5ML
0098203 44/ 136/92-S/C navelbine.pdf navelbine.pdf L01CA04 R
NAVELBINE ORAL 30MG CPS MOL 1
0005925 44/ 239/02-C navelbineo.pdf navelbineo.pdf L01CA04 R
NAVELBINE ORAL 20MG CPS MOL 1
0005924 44/ 238/02-C navelbineo.pdf navelbineo.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 10X1X1ML
0229684 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 10X5ML
0051832 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 1X5ML
0051830 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 10X1X5ML
0229685 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 1X1ML
0030336 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
NAVIREL 10MG/ML INF CNC SOL 10X1ML
0051829 44/ 603/05-C navirel.pdf navirel.pdf L01CA04 R
VINORELBINE ACCORD 10MG/ML INF CNC SOL 1X5ML
0241434 44/ 643/16-C vinorelbin.pdf vinorelbin.pdf L01CA04 R
VINORELBINE ACCORD 10MG/ML INF CNC SOL 1X1ML
0241433 44/ 643/16-C vinorelbin.pdf vinorelbin.pdf L01CA04 R
VINORELBINE ALVOGEN 80MG CPS MOL 1
0226919 44/ 435/17-C     L01CA04 B
VINORELBINE ALVOGEN 30MG CPS MOL 1
0226918 44/ 434/17-C     L01CA04 B
VINORELBINE ALVOGEN 20MG CPS MOL 1
0226917 44/ 433/17-C     L01CA04 B
VINORELBINE ALVOGEN 80MG CPS MOL 4
0250859 44/ 435/17-C     L01CA04 B
VINORELBINE ALVOGEN 80MG CPS MOL 1
0250860 44/ 435/17-C     L01CA04 B
VINORELBINE ALVOGEN 30MG CPS MOL 1
0250858 44/ 434/17-C     L01CA04 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09