Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TEYSUNO 20MG/5,8MG/15,8MG CPS DUR 84
0168078 EU/1/11/669/004 teysuno.pdf teysuno.pdf L01BC53 R
TEYSUNO 20MG/5,8MG/15,8MG CPS DUR 42
0168077 EU/1/11/669/003 teysuno.pdf teysuno.pdf L01BC53 R
TEYSUNO 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 126
0168076 EU/1/11/669/002 teysuno.pdf teysuno.pdf L01BC53 R
TEYSUNO 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 84
0193662 EU/1/11/669/005 teysuno.pdf teysuno.pdf L01BC53 R
TEYSUNO 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 42
0168075 EU/1/11/669/001 teysuno.pdf teysuno.pdf L01BC53 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09