Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5347
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 60 II
0255225 EU/1/21/1571/006 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 56 II
0255224 EU/1/21/1571/005 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 60X1 I
0255223 EU/1/21/1571/004 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 56X1 I
0255222 EU/1/21/1571/003 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 60 I
0255221 EU/1/21/1571/002 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE MYLAN 500MG TBL FLM 56 I
0255220 EU/1/21/1571/001 abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 60
0246780 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 28X1
0247763 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 56X1 II
0246784 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 60 II
0246785 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 60X1 II
0246786 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 84 II
0246787 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 84X1 II
0246788 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 112 II
0246789 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 112X1 II
0246790 44/ 456/19-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 56
0258875 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 84(3X28)
0258876 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 90(3X30)
0258877 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 56X1
0258878 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 84X1(3X28X1)
0258879 44/ 101/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09