ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5352
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 10,8MG IMP ISP 1
0012320 56/ 681/96-C     L02AE03 B
ZOLADEX DEPOT 3,6MG IMP ISP 1
0231859 56/ 276/92-C zoladexdep.pdf zoladexdep.pdf L02AE03 R
ZOLADEX DEPOT 10,8MG IMP ISP 1
0231858 56/ 681/96-C zoladexdep.pdf zoladexdep.pdf L02AE03 R
ZOLADEX DEPOT 3,6 MG 3,6MG IMP ISP 1
0065386 56/ 276/92-C     L02AE03 B
ZYDELIG 100MG TBL FLM 60
0210143 EU/1/14/938/001 zydelig.pdf zydelig.pdf L01EM01 R
ZYDELIG 150MG TBL FLM 60
0210144 EU/1/14/938/002 zydelig.pdf zydelig.pdf L01EM01 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 90
0222909 EU/1/15/999/003 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG TBL FLM 84(4X21)
0238434 EU/1/15/999/004 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 150(3X50)
0210469 EU/1/15/999/001 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 40
0210412 EU/1/15/999/002 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 84 H
0164049 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 50 H
0164050 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 28 H
0164051 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 300
0164052 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 100
0164053 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 98
0164054 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 90
0164055 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 84
0164056 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 60
0164057 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 56
0164058 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R

‹‹ ‹ 100 200 220 230 240 250 260 262 263 264 265 266 267 268 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. květen 2022 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. duben 2022 v 01:09