Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5289
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLADEX DEPOT 10,8MG IMP ISP 1
0231858 56/ 681/96-C zoladexdep.pdf zoladexdep.pdf L02AE03 R
ZYDELIG 150MG TBL FLM 60
0210144 EU/1/14/938/002 zydelig.pdf zydelig.pdf L01EM01 R
ZYDELIG 100MG TBL FLM 60
0210143 EU/1/14/938/001 zydelig.pdf zydelig.pdf L01EM01 R
ZYKADIA 150MG TBL FLM 84(4X21)
0238434 EU/1/15/999/004 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 150(3X50)
0210469 EU/1/15/999/001 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 40
0210412 EU/1/15/999/002 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYKADIA 150MG CPS DUR 90
0222909 EU/1/15/999/003 zykadia.pdf zykadia.pdf L01ED02 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 56
0164058 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 50
0164059 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 30
0164060 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 28
0164061 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 20
0164062 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 14
0164063 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 60
0164057 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 84
0164056 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 90
0164055 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 98
0164054 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 100
0164053 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 300
0164052 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R
ZYNZOL 1MG TBL FLM 28 H
0164051 44/ 507/07-C zynzol.pdf zynzol.pdf L02BG03 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 250 259 260 261 262 263 264 265 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11