Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5299
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 3X0,73ML II
0255168 EU/1/14/946/033 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 5X0,73ML II
0255169 EU/1/14/946/034 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 7X0,73ML II
0255170 EU/1/14/946/035 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 70MU/0,73ML INJ/INF SOL 10X0,73ML II
0255171 EU/1/14/946/036 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML I
0186914 EU/1/14/946/006 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML II
0186915 EU/1/14/946/007 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML II
0186916 EU/1/14/946/008 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML I
0186917 EU/1/14/946/009 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML II
0186918 EU/1/14/946/010 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 30MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML II
0186919 EU/1/14/946/005 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML II
0186920 EU/1/14/946/011 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML I
0186921 EU/1/14/946/012 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 3X0,5ML II
0186922 EU/1/14/946/013 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 5X0,5ML II
0186923 EU/1/14/946/014 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML I
0186924 EU/1/14/946/015 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 10X0,5ML II
0186925 EU/1/14/946/016 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACCOFIL 48MU/0,5ML INJ/INF SOL 1X0,5ML I
0210185 EU/1/14/946/003 accofil.pdf accofil.pdf L03AA02 R
ACTIKERALL 5MG/G+100MG/G DRM SOL 1X25ML
0160294 46/ 250/12-C actikerall.pdf actikerall.pdf L01BC52 R
ADCETRIS 50MG INF PLV CSL 1
0193650 EU/1/12/794/001 adcetris.pdf adcetris.pdf L01FX05 R
ADRIBLASTINA CS 2MG/ML INJ SOL 1X10ML
0042268 44/ 369/00-C adriblasti.pdf adriblasti.pdf L01DB01 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11