Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5299
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IMASUP 25MG TBL FLM 50
0213012 59/ 500/15-C     L04AX01 B
IMASUP 25MG TBL FLM 56
0213013 59/ 500/15-C     L04AX01 B
IMASUP 25MG TBL FLM 28
0249247 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 30
0249248 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 50
0249249 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 56
0249250 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 90
0249251 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 100
0249252 59/ 500/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 28
0249253 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 30
0249254 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 50
0249255 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 56
0249256 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 50MG TBL FLM 90
0249257 59/ 501/15-C imasup.pdf imasup.pdf L04AX01 R
IMASUP 25MG TBL FLM 100
0213015 59/ 500/15-C     L04AX01 B
IMATINIB ACCORD 100MG TBL FLM 60 II
0194265 EU/1/13/845/006 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R
IMATINIB ACCORD 400MG TBL FLM 30 I
0194269 EU/1/13/845/010 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R
IMATINIB ACCORD 100MG TBL FLM 180 II
0194267 EU/1/13/845/008 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R
IMATINIB ACCORD 400MG TBL FLM 10 I
0194268 EU/1/13/845/009 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R
IMATINIB ACCORD 100MG TBL FLM 180X1 I
0209391 EU/1/13/845/019 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R
IMATINIB ACCORD 400MG TBL FLM 30X1 I
0209392 EU/1/13/845/020 imatinibac.pdf imatinibac.pdf L01EA01 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11