Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5299
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X5ML II
0235290 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X100ML I
0235289 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X20ML II
0235288 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X5ML I
0056055 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X100ML II
0012667 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X10ML II
0235291 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X10ML I
0012665 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
5-FLUOROURACIL EBEWE 50MG/ML INJ SOL 1X20ML I
0012666 44/ 285/99-C 5fluoroura.pdf 5fluoroura.pdf L01BC02 R
ABECMA 260-500X10^6BUNĚK INF DIS 10-100ML(VAK50-500ML)
0255145 EU/1/21/1539/001 abecma.pdf abecma.pdf L03AX R
ABEVMY 25MG/ML INF CNC SOL 5X4ML
0255011 EU/1/20/1515/002 abevmy.pdf abevmy.pdf L01FG01 R
ABEVMY 25MG/ML INF CNC SOL 1X16ML
0255012 EU/1/20/1515/003 abevmy.pdf abevmy.pdf L01FG01 R
ABEVMY 25MG/ML INF CNC SOL 2X16ML
0255013 EU/1/20/1515/004 abevmy.pdf abevmy.pdf L01FG01 R
ABEVMY 25MG/ML INF CNC SOL 3X16ML
0255014 EU/1/20/1515/005 abevmy.pdf abevmy.pdf L01FG01 R
ABEVMY 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML
0255010 EU/1/20/1515/001 abevmy.pdf abevmy.pdf L01FG01 R
ABIRATERON STADA 250MG TBL FLM 112 I
0248990 44/ 249/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERON STADA 250MG TBL FLM 120 I
0248991 44/ 249/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERON STADA 250MG TBL FLM 120X1 I
0262001 44/ 249/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERON STADA 250MG TBL FLM 120X1 II
0262002 44/ 249/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERON STADA 500MG TBL FLM 10 I
0262003 44/ 250/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R
ABIRATERON STADA 500MG TBL FLM 10 II
0262004 44/ 250/20-C abirateron.pdf abirateron.pdf L02BX03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11