Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COMIRNATY 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0,45ML
0250256 EU/1/20/1528/001 comirnaty.pdf comirnaty.pdf J07BX03 R
COVID-19 VACCINE JANSSEN 8,92LOG10INF.U/0,5ML INJ SUS 20X2,5ML
0255009 EU/1/20/1525/002 covid19vac.pdf covid19vac.pdf J07BX03 R
COVID-19 VACCINE JANSSEN 8,92LOG10INF.U/0,5ML INJ SUS 10X2,5ML
0250450 EU/1/20/1525/001 covid19vac.pdf covid19vac.pdf J07BX03 R
SPIKEVAX 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML
0250303 EU/1/20/1507/001 spikevax.pdf spikevax.pdf J07BX03 R
VAXZEVRIA 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X4ML
0250387 EU/1/21/1529/001 vaxzevria.pdf vaxzevria.pdf J07BX03 R
VAXZEVRIA 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML
0250388 EU/1/21/1529/002 vaxzevria.pdf vaxzevria.pdf J07BX03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09