Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CERVARIX INJ SUS 10X0,5ML
0029168 EU/1/07/419/009 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 1X0,5ML
0029167 EU/1/07/419/008 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 1X0,5ML
0029160 EU/1/07/419/001 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 10X0,5ML+20J
0029166 EU/1/07/419/007 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 10X0,5ML+10J
0029165 EU/1/07/419/006 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 1X0,5ML+2J
0029164 EU/1/07/419/005 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 1X0,5ML+1J
0029163 EU/1/07/419/004 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 100X0,5ML
0029162 EU/1/07/419/003 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 1X1ML
0500876 EU/1/07/419/010 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 10X1ML
0500877 EU/1/07/419/011 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 100X1ML
0500878 EU/1/07/419/012 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R
CERVARIX INJ SUS 10X0,5ML
0029161 EU/1/07/419/002 cervarix.pdf cervarix.pdf J07BM02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11