Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IMOVAX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0100224 59/ 855/92-C imovaxpoli.pdf imovaxpoli.pdf J07BF03 R
IMOVAX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML
0100225 59/ 855/92-C imovaxpoli.pdf imovaxpoli.pdf J07BF03 R
IMOVAX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ
0115258 59/ 855/92-C imovaxpoli.pdf imovaxpoli.pdf J07BF03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11