Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMBIRIX INJ SUS 10X1ML
0026359 EU/1/02/224/003 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 50X1ML
0026361 EU/1/02/224/005 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 1X1ML+1J
0026358 EU/1/02/224/002 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 1X1ML
0026357 EU/1/02/224/001 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
AMBIRIX INJ SUS 10X1ML+10J
0026360 EU/1/02/224/004 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 25X1ML+25J
0026818 EU/1/96/020/009 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 10X1ML+10J
0026817 EU/1/96/020/008 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 1X1ML+1J
0026816 EU/1/96/020/007 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 25X1ML
0026812 EU/1/96/020/003 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 10X1ML
0026811 EU/1/96/020/002 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX ADULT INJ SUS 1X1ML
0026810 EU/1/96/020/001 twinrixadu.pdf twinrixadu.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 1X0,5ML+1J
0026858 EU/1/97/029/006 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 10X0,5ML+10J
0026859 EU/1/97/029/007 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 10X0,5ML
0026854 EU/1/97/029/002 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 1X0,5ML
0026853 EU/1/97/029/001 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 10X0,5ML+20J
0029899 EU/1/97/029/010 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 1X0,5ML+2J
0029898 EU/1/97/029/009 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R
TWINRIX PAEDIATRIC INJ SUS 50X0,5ML
0029897 EU/1/97/029/008 twinrixpae.pdf twinrixpae.pdf J07BC20 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11