Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 52
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADJUPANRIX INJ EMS EML 50X2,5ML+2X25X2,5ML
0149648 EU/1/09/578/001 adjupanrix.pdf adjupanrix.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 1X0,5ML
0167942 EU/1/10/658/001 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 10X0,5ML
0167943 EU/1/10/658/002 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 5X0,7ML
0239063 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 10X0,7ML+10SJ
0239067 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 1X0,7ML+1SJ
0239065 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 5X0,7ML+5SJ
0239066 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 1X0,7ML
0239062 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
EFLUELDA INJ SUS ISP 10X0,7ML
0239064 59/ 173/19-C efluelda.pdf efluelda.pdf J07BB02 R
FLUAD TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J
0249529 EU/1/20/1433/001 fluadtetra.pdf fluadtetra.pdf J07BB02 R
FLUAD TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML
0249532 EU/1/20/1433/004 fluadtetra.pdf fluadtetra.pdf J07BB02 R
FLUAD TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0249531 EU/1/20/1433/003 fluadtetra.pdf fluadtetra.pdf J07BB02 R
FLUAD TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0249530 EU/1/20/1433/002 fluadtetra.pdf fluadtetra.pdf J07BB02 R
FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML
0204979 59/ 145/14-C fluarixtet.pdf fluarixtet.pdf J07BB02 R
FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0204978 59/ 145/14-C fluarixtet.pdf fluarixtet.pdf J07BB02 R
FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML II
0214979 59/ 145/14-C fluarixtet.pdf fluarixtet.pdf J07BB02 R
FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML II
0214978 59/ 145/14-C fluarixtet.pdf fluarixtet.pdf J07BB02 R
FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML III
0214980 59/ 145/14-C fluarixtet.pdf fluarixtet.pdf J07BB02 R
FLUCELVAX TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0238577 EU/1/18/1326/003 flucelvaxt.pdf flucelvaxt.pdf J07BB02 R
FLUCELVAX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML
0255185 EU/1/18/1326/004 flucelvaxt.pdf flucelvaxt.pdf J07BB02 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11