Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 32
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 10X0,25ML+FJ
0254166 59/ 682/93-B/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 1X0,25ML+SJ
0247377 59/ 682/93-B/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 10X0,25ML+SJ
0254168 59/ 682/93-B/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 1X0,25ML+SJ
0254167 59/ 682/93-B/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 10X0,25ML+SJ
0247378 59/ 682/93-B/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 1X0,25ML+FJ
0254165 59/ 682/93-B/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 10X0,25ML+FJ
0042470 59/ 682/93-B/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DĚTI INJ SUS ISP 1X0,25ML+FJ
0042469 59/ 682/93-B/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 10X0,5ML+SJ
0254170 59/ 682/93-A/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 1X0,5ML+SJ
0254169 59/ 682/93-A/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 10X0,5ML+FJ
0254172 59/ 682/93-A/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 1X0,5ML+FJ
0254171 59/ 682/93-A/C encepurpro.pdf encepurpro.pdf J07BA01 R
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 10X0,5ML+FJ
0032828 59/ 682/93-A/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 1X0,5ML+FJ
0032827 59/ 682/93-A/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 10X0,5ML+SJ
0032826 59/ 682/93-A/C     J07BA01 B
ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ INJ SUS ISP 1X0,5ML+SJ
0032825 59/ 682/93-A/C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML
0218852 59/ 010/06-C fsmeimmun.pdf fsmeimmun.pdf J07BA01 R
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0215958 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 20X0,5ML
0218854 59/ 010/06-C     J07BA01 B
FSME-IMMUN 0,5ML INJ SUS ISP 100X0,5ML
0218855 59/ 010/06-C     J07BA01 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09