Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 10+10X0,65ML
0026155 EU/1/06/341/002 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 1+1X0,65ML ISP II
0026158 EU/1/06/341/005 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 10+10X0,65ML ISP II
0026159 EU/1/06/341/006 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 20+20X0,65ML ISP II
0026160 EU/1/06/341/007 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 1+1X0,65ML ISP+2J III
0026166 EU/1/06/341/011 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 10+10X0,65ML IS10J III
0026162 EU/1/06/341/009 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 20+20X0,65ML IS20J III
0026163 EU/1/06/341/010 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 20+20X0,65ML IS40J III
0026164 EU/1/06/341/013 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 10+10X0,65ML IS20J III
0026165 EU/1/06/341/012 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R
ZOSTAVAX 19400PFU INJ PSU LQF 1+1X0,65ML ISP+1J III
0026161 EU/1/06/341/008 zostavax.pdf zostavax.pdf J07BK02 R

‹‹ ‹ 10 19 20 21 22 23 24

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11