Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 467
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML
0211810 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML
0211811 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0211815 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0211814 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0211813 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0211812 59/ 253/16-C adacel.pdf adacel.pdf J07AJ52 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+20PJ
0244247 59/ 265/19-C     J07CA02 B
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10SJ
0244243 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1PJ
0244245 59/ 265/19-C     J07CA02 B
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20SJ
0244244 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0244238 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2SJ
0244242 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0244239 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML
0244240 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1SJ
0244241 59/ 265/19-C adacelpoli.pdf adacelpoli.pdf J07CA02 R
ADACEL POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10PJ
0244246 59/ 265/19-C     J07CA02 B
ADJUPANRIX INJ EMS EML 50X2,5ML+2X25X2,5ML
0149648 EU/1/09/578/001 adjupanrix.pdf adjupanrix.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 1X0,5ML
0167942 EU/1/10/658/001 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
AFLUNOV INJ SUS ISP 10X0,5ML
0167943 EU/1/10/658/002 aflunov.pdf aflunov.pdf J07BB02 R
AMBIRIX INJ SUS 10X1ML
0026359 EU/1/02/224/003 ambirix.pdf ambirix.pdf J07BC20 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09