Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 84
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COPEGUS 200MG TBL FLM 28
0112564 42/ 199/03-C copegus.pdf copegus.pdf J05AP01 R
COPEGUS 200MG TBL FLM 168
0112567 42/ 199/03-C copegus.pdf copegus.pdf J05AP01 R
COPEGUS 200MG TBL FLM 112
0112566 42/ 199/03-C copegus.pdf copegus.pdf J05AP01 R
COPEGUS 200MG TBL FLM 42
0112565 42/ 199/03-C copegus.pdf copegus.pdf J05AP01 R
REBETOL 40MG/ML POR SOL 1X100ML+STŘ
0028398 EU/1/99/107/004 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 140
0027255 EU/1/99/107/002 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 84
0027254 EU/1/99/107/001 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 112
0026130 EU/1/99/107/005 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
REBETOL 200MG CPS DUR 168
0027256 EU/1/99/107/003 rebetol.pdf rebetol.pdf J05AP01 R
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 84
0204965 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 112
0204966 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 112
0204967 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 140
0204968 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 168
0204969 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 168
0204970 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 500
0204971 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 56
0204964 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 56
0204963 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 42
0204962 42/ 158/15-C     J05AP01 B
RIBAVIRIN AUROBINDO 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200MG TBL FLM 42
0204961 42/ 158/15-C     J05AP01 B

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09