Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALCYTE 450MG TBL FLM 60
0097249 42/ 122/03-C valcyte.pdf valcyte.pdf J05AB14 R
VALCYTE 50MG/ML POR PLV SOL 1
0114903 42/ 302/08-C valcyte.pdf valcyte.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 30
0225820 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 1000
0204975 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 100
0204974 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 60
0204973 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 10
0218255 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 MG POTAHOVANÉ TABLETY 450MG TBL FLM 60
0204972 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 1000
0247257 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 60
0247254 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 60
0247255 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 100
0247256 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 30
0247253 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 10
0247252 42/ 018/15-C valgancicl.pdf valgancicl.pdf J05AB14 R
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 1000
0232932 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 100
0232931 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 10
0232927 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 30
0232928 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 60
0232929 42/ 018/15-C     J05AB14 B
VALGANCICLOVIR AUROVITAS 450MG TBL FLM 60
0232930 42/ 018/15-C     J05AB14 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14