ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANCIDAS 50MG INF PLV CSL 1
0027429 EU/1/01/196/001 cancidas.pdf cancidas.pdf J02AX04 R
CANCIDAS 70MG INF PLV CSL 1
0027431 EU/1/01/196/003 cancidas.pdf cancidas.pdf J02AX04 R
CASPOFUNGIN OLIKLA 70MG INF PLV CSL 1
0224118 26/ 302/17-C caspofungi.pdf caspofungi.pdf J02AX04 R
CASPOFUNGIN OLIKLA 50MG INF PLV CSL 1
0224117 26/ 301/17-C caspofungi.pdf caspofungi.pdf J02AX04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 31. leden 2023 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. prosinec 2022 v 00:08