Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 543
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0198417 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0198416 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0250700 15/ 560/99-C abelcetlip.pdf abelcetlip.pdf J02AA01 R
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0250699 15/ 560/99-C abelcetlip.pdf abelcetlip.pdf J02AA01 R
ANCOTIL 500 MG 500MG TBL NOB 100
0232624 ancotil.pdf ancotil.pdf J02AX01 F
ANIDULAFUNGIN ACCORD 100MG INF PLV CSL 1
0221533 26/ 089/17-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN FRESENIUS KABI 100MG INF PLV CSL 1
0228514 26/ 105/18-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN MYLAN 100MG INF PLV CSL 1
0237048 26/ 493/18-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN OLIKLA 100MG INF PLV CSL 1 I
0246794 26/ 458/19-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN OLIKLA 100MG INF PLV CSL 5 I
0246795 26/ 458/19-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN OLIKLA 100MG INF PLV CSL 1 II
0246796 26/ 458/19-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN OLIKLA 100MG INF PLV CSL 5 II
0246797 26/ 458/19-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
ANIDULAFUNGIN TEVA 100MG INF PLV CSL 1
0220929 26/ 019/17-C anidulafun.pdf anidulafun.pdf J02AX06 R
CANCIDAS 50MG INF PLV CSL 1
0027429 EU/1/01/196/001 cancidas.pdf cancidas.pdf J02AX04 R
CANCIDAS 70MG INF PLV CSL 1
0027431 EU/1/01/196/003 cancidas.pdf cancidas.pdf J02AX04 R
CASPOFUNGIN OLIKLA 70MG INF PLV CSL 1
0224118 26/ 302/17-C caspofungi.pdf caspofungi.pdf J02AX04 R
CASPOFUNGIN OLIKLA 50MG INF PLV CSL 1
0224117 26/ 301/17-C caspofungi.pdf caspofungi.pdf J02AX04 R
CONISOR 100MG CPS DUR 4
0237506 26/ 506/10-C conisor.pdf conisor.pdf J02AC02 R
CONISOR 100MG CPS DUR 14
0237507 26/ 506/10-C conisor.pdf conisor.pdf J02AC02 R
CONISOR 100MG CPS DUR 15
0237508 26/ 506/10-C conisor.pdf conisor.pdf J02AC02 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11