Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 56
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 1X200ML
0125247 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 5X200ML
0125248 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 10X200ML
0125249 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 20X200ML
0125250 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 30X200ML
0125251 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 40X200ML
0125252 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 1X100ML
0125253 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 5X100ML
0125254 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 10X100ML
0125255 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 20X100ML
0125256 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 30X100ML
0125257 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 40X100ML
0125258 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 12X100ML
0192791 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 12X100ML
0192792 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML INF SOL 12X200ML
0192793 42/ 303/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R
CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML INF SOL 5X100ML
0162179 42/ 302/06-C ciprofloxa.pdf ciprofloxa.pdf J01MA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10