Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OFLOXACINO ALTAN 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X100ML
0232628 ofloxacino.pdf ofloxacino.pdf J01MA01 F
OFLOXACINO G.E.S. 2 MG/ML 2MG/ML INF SOL 20X100ML
0232627 ofloxacino.pdf ofloxacino.pdf J01MA01 F
OFLOXIN 200MG TBL FLM 10
0055636 42/ 846/95-C ofloxin.pdf ofloxin.pdf J01MA01 R
OFLOXIN 200MG TBL FLM 14
0059687 42/ 846/95-C ofloxin.pdf ofloxin.pdf J01MA01 R
OFLOXIN 200MG TBL FLM 20
0087225 42/ 846/95-C ofloxin.pdf ofloxin.pdf J01MA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09