Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 110
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KLACID SR 500MG TBL RET 12 DOUBLE
0216188 15/ 062/98-C     J01FA09 B
KLACID SR 500MG TBL RET 10 DOUBLE
0216187 15/ 062/98-C     J01FA09 B
KLACID SR 500MG TBL RET 12 DOUBLE
0235800 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 14
0216186 15/ 062/98-C     J01FA09 B
KLACID SR 500MG TBL RET 14 DOUBLE
0235801 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 20 DOUBLE
0235796 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 7
0235797 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 14
0235798 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 10 DOUBLE
0235799 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R
KLACID SR 500MG TBL RET 16 DOUBLE
0235802 15/ 062/98-C klacidsr.pdf klacidsr.pdf J01FA09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. únor 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09