Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 103
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 21
0226338 15/ 296/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 7
0226339 15/ 297/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 12
0226340 15/ 297/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 14
0226341 15/ 297/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 21
0226342 15/ 297/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 7
0244780 15/ 297/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 12
0244781 15/ 297/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 14
0244782 15/ 297/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 500MG TBL FLM 21
0244783 15/ 297/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 7
0244784 15/ 296/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 12
0244785 15/ 296/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 14
0244786 15/ 296/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 21
0244787 15/ 296/14-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 7
0226335 15/ 296/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 12
0226336 15/ 296/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN AUROVITAS 250MG TBL FLM 14
0226337 15/ 296/14-C     J01FA09 B
CLARITHROMYCIN HAMELN 500MG INF PLV CSL 10
0251176 15/ 277/20-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN HAMELN 500MG INF PLV CSL 5
0251175 15/ 277/20-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN HAMELN 500MG INF PLV CSL 1
0251174 15/ 277/20-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN OLIKLA 500MG INF PLV CSL 1
0228698 15/ 133/18-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12