Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 14
0231838 15/ 757/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 14
0250961 15/ 756/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 10
0250962 15/ 756/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 12
0250963 15/ 756/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 20
0250964 15/ 756/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 14
0250965 15/ 757/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 10
0250966 15/ 757/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 20
0250967 15/ 757/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 12
0250968 15/ 757/99-C cefzil.pdf cefzil.pdf J01DC10 R
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 10
0199793 15/ 756/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 12
0199794 15/ 756/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 20
0199795 15/ 756/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 10
0199796 15/ 757/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 20
0199797 15/ 757/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 500 MG 500MG TBL FLM 12
0199798 15/ 757/99-C     J01DC10 B
CEFZIL 250 MG 250MG TBL FLM 14
0231837 15/ 756/99-C     J01DC10 B
CEFZIL O.S. 250 MG 250MG POR PLV SUS 60ML
0199802 15/ 755/99-C     J01DC10 B
CEFZIL O.S. 250 MG 250MG POR PLV SUS 60ML
0250960 15/ 755/99-C cefzilos.pdf cefzilos.pdf J01DC10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10