Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 129
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MEDOXIN 250MG TBL FLM 30 I
0203268 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 50 I
0203269 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 50 II
0203270 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 10 I
0203271 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 14 II
0203263 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 10 II
0203262 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 10 I
0203261 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 50 II
0203280 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 10 II
0203272 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 14 II
0203273 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 14 I
0203274 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 20 I
0203275 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 20 II
0203276 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 30 II
0203277 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 30 I
0203278 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 500MG TBL FLM 50 I
0203279 15/ 343/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
MEDOXIN 250MG TBL FLM 20 II
0203266 15/ 342/13-C medoxin.pdf medoxin.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250MG TBL FLM 24
0212000 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 250MG TBL FLM 8
0209920 15/ 325/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R
RICEFAN 500MG TBL FLM 15
0216381 15/ 326/15-C ricefan.pdf ricefan.pdf J01DC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09