Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 351
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 100
0183830 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 50
0183829 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 25
0183828 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 10
0183827 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 1
0183826 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1G INJ/INF PLV SOL 100
0183825 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1G INJ/INF PLV SOL 50
0183824 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1G INJ/INF PLV SOL 25
0183823 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183822 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 1G INJ/INF PLV SOL 1
0183821 15/ 369/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 100
0183815 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 50
0183814 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 25
0183813 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0183812 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 1
0183816 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 100
0183820 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 50
0183819 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 25
0183818 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183817 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 1
0183811 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11