Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3304
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 30 II
0201869 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 8 II
0201870 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 16 II
0201871 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 20 II
0201872 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 42 II
0201873 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 100 I
0151035 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 21 I
0151036 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 8 I
0114315 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 16 I
0114316 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 30 I
0114317 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 8 I
0114321 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 16 I
0114322 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 20 I
0114323 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 42 I
0114324 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 500MG TBL FLM 100 I
0114325 15/ 614/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 20 I
0085017 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 10 I
0030088 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 12 I
0030089 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 14 I
0030091 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R
CLARITHROMYCIN TEVA 250MG TBL FLM 14 KAL I
0030092 15/ 613/05-C clarithrom.pdf clarithrom.pdf J01FA09 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09