Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3313
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 120 II
0244356 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 30 I
0244349 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 60 I
0244350 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 90 I
0244351 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 120 I
0244352 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 30 II
0244353 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 60 II
0244354 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 90 II
0244355 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 90(3X30)
0232138 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30
0232136 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 90
0232140 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30
0232139 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30X1
0232137 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKTAL 400MG TBL FLM 10
0094156 15/ 302/89-S/C abaktal.pdf abaktal.pdf J01MA03 R
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0198417 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0198416 15/ 560/99-C     J02AA01 B
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X20ML
0250700 15/ 560/99-C abelcetlip.pdf abelcetlip.pdf J02AA01 R
ABELCET LIPID COMPLEX 5MG/ML INF CNC DIS 10X10ML
0250699 15/ 560/99-C abelcetlip.pdf abelcetlip.pdf J02AA01 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 100
0183830 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R
ACEFA 2G INJ/INF PLV SOL 50
0183829 15/ 370/13-C acefa.pdf acefa.pdf J01DD12 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11