Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3304
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 30 I
0244349 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 120 II
0244356 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 90 II
0244355 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 60 II
0244354 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 30 II
0244353 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 120 I
0244352 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 90 I
0244351 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR ACCORD 300MG TBL FLM 60 I
0244350 42/ 294/19-C abacavirac.pdf abacavirac.pdf J05AF06 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 10
0173170 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 10X1
0173171 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 90X1
0215097 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 90
0215096 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 30X1
0215095 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600MG/300MG TBL FLM 30
0215094 42/ 338/16-C abacavirla.pdf abacavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30
0232136 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 90(3X30)
0232138 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30
0232139 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 90
0232140 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN MYLAN PHARMA 600MG/300MG TBL FLM 30X1
0232137 42/ 883/15-C abakavirla.pdf abakavirla.pdf J05AR02 R
ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE 600MG/300MG TBL FLM 30
0134927 42/ 883/15-C     J05AR02 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09