ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NATPAR 75MCG INJ PSO LQF 2
0222159 EU/1/15/1078/003 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 50MCG INJ PSO LQF 2
0222158 EU/1/15/1078/002 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 25MCG INJ PSO LQF 2
0222157 EU/1/15/1078/001 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R
NATPAR 100MCG INJ PSO LQF 2
0222160 EU/1/15/1078/004 natpar.pdf natpar.pdf H05AA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. březen 2023 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09