Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 278
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 84X1
0249875 EU/1/20/1429/015 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 14X1
0249876 EU/1/20/1429/016 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 28X1
0249877 EU/1/20/1429/017 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 84X1
0249878 EU/1/20/1429/018 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 14X1
0249879 EU/1/20/1429/019 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 28X1
0249880 EU/1/20/1429/020 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 84X1
0249881 EU/1/20/1429/021 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 14
0238911 EU/1/20/1429/009 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 28
0238912 EU/1/20/1429/010 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 84
0238913 EU/1/20/1429/011 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 90MG TBL FLM 30
0238914 EU/1/20/1429/012 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 30
0238910 EU/1/20/1429/008 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 14X1
0249873 EU/1/20/1429/013 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 28X1
0249874 EU/1/20/1429/014 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 84
0238909 EU/1/20/1429/007 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 28
0238908 EU/1/20/1429/006 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 60MG TBL FLM 14
0238907 EU/1/20/1429/005 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 30
0238906 EU/1/20/1429/004 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 84
0238905 EU/1/20/1429/003 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R
CINACALCET ACCORDPHARMA 30MG TBL FLM 28
0238904 EU/1/20/1429/002 cinacalcet.pdf cinacalcet.pdf H05BX01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11