Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BAQSIMI 3MG NAS PLV ADS 2
0238778 EU/1/19/1406/002 baqsimi.pdf baqsimi.pdf H04AA01 R
BAQSIMI 3MG NAS PLV ADS 1
0238777 EU/1/19/1406/001 baqsimi.pdf baqsimi.pdf H04AA01 R
GLUCAGEN HYPOKIT 1MG INJ PSO LQF 1+1ML+STŘ
0083741 56/ 132/80-B/C glucagenhy.pdf glucagenhy.pdf H04AA01 R
OGLUO 1MG INJ SOL 1X0,2ML
0250436 EU/1/20/1523/003 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 0,5MG INJ SOL 1X0,1ML
0250438 EU/1/20/1523/005 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 0,5MG INJ SOL 2X0,1ML
0250439 EU/1/20/1523/006 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 1MG INJ SOL 1X0,2ML
0250440 EU/1/20/1523/007 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 1MG INJ SOL 2X0,2ML
0250441 EU/1/20/1523/008 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 0,5MG INJ SOL 2X0,1ML
0250435 EU/1/20/1523/002 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 0,5MG INJ SOL 1X0,1ML
0250434 EU/1/20/1523/001 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R
OGLUO 1MG INJ SOL 2X0,2ML
0250437 EU/1/20/1523/004 ogluo.pdf ogluo.pdf H04AA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11