Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EUTHYROX 50MCG TBL NOB 50 II
0069190 56/ 804/92-A/C     H03AA01 B
EUTHYROX 150MCG TBL NOB 100 II
0069191 56/ 804/92-B/C     H03AA01 B
EUTHYROX 150MCG TBL NOB 50 II
0069192 56/ 804/92-B/C     H03AA01 B
EUTHYROX 100MCG TBL NOB 100 I
0243130 56/ 035/80-S/C euthyrox.pdf euthyrox.pdf H03AA01 R
EUTHYROX 75MCG TBL NOB 100 II
0243131 56/ 230/98-C euthyrox.pdf euthyrox.pdf H03AA01 R
EUTHYROX 125MCG TBL NOB 50 II
0243132 56/ 231/98-C euthyrox.pdf euthyrox.pdf H03AA01 R
LETROX 125MCG TBL NOB 25
0169712 56/ 577/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 125MCG TBL NOB 50
0169713 56/ 577/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 100MCG TBL NOB 25
0187429 56/ 171/83-B/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 100MCG TBL NOB 50
0187428 56/ 171/83-B/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 100MCG TBL NOB 100
0187427 56/ 171/83-B/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 50MCG TBL NOB 25
0187426 56/ 171/83-A/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 50MCG TBL NOB 100
0187425 56/ 171/83-A/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 50MCG TBL NOB 50
0187424 56/ 171/83-A/C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 75MCG TBL NOB 100
0184245 56/ 576/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 75MCG TBL NOB 50
0184244 56/ 576/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 75MCG TBL NOB 25
0184243 56/ 576/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 150MCG TBL NOB 25
0172045 56/ 204/98-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 150MCG TBL NOB 100
0172044 56/ 204/98-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LETROX 125MCG TBL NOB 100
0169714 56/ 577/07-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11