Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 90
0231399 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 100
0231400 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 112MCG TBL NOB 200
0231401 56/ 265/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 10
0231403 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 30
0231404 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 50
0231405 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 90
0231406 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 100
0231407 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 125MCG TBL NOB 200
0231408 56/ 266/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 10
0231410 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 30
0231411 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 50
0231412 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 90
0231413 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 100
0231414 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 137MCG TBL NOB 200
0231415 56/ 267/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 10
0231417 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 30
0231418 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 50
0231419 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 90
0231420 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R
LEVOTHYROXINE ACCORD 150MCG TBL NOB 100
0231421 56/ 268/18-C levothyrox.pdf levothyrox.pdf H03AA01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11