Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LETROX 150MCG TBL NOB 50
0172043 56/ 204/98-C letrox.pdf letrox.pdf H03AA01 R
LEVOSINTSOL 75MCG POR SOL MDC 30
0231554 56/ 306/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 88MCG POR SOL MDC 30
0231555 56/ 307/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 100MCG POR SOL MDC 30
0231556 56/ 308/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 112MCG POR SOL MDC 30
0231557 56/ 309/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 125MCG POR SOL MDC 30
0231558 56/ 310/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 137MCG POR SOL MDC 30
0231559 56/ 311/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 150MCG POR SOL MDC 30
0231560 56/ 312/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 175MCG POR SOL MDC 30
0236033 56/ 313/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 200MCG POR SOL MDC 30
0236034 56/ 314/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 13MCG POR SOL MDC 30
0246124 56/ 303/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 25MCG POR SOL MDC 30
0246125 56/ 304/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 50MCG POR SOL MDC 30
0246126 56/ 305/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 75MCG POR SOL MDC 30
0246127 56/ 306/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 88MCG POR SOL MDC 30
0246128 56/ 307/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 100MCG POR SOL MDC 30
0246129 56/ 308/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 112MCG POR SOL MDC 30
0246130 56/ 309/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 125MCG POR SOL MDC 30
0246131 56/ 310/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 137MCG POR SOL MDC 30
0246132 56/ 311/18-C     H03AA01 B
LEVOSINTSOL 150MCG POR SOL MDC 30
0246133 56/ 312/18-C     H03AA01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11