Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALTHYXIN 25MCG/5ML POR SOL 1X100ML
0244687 56/ 345/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 50MCG/5ML POR SOL 1X75ML
0244688 56/ 346/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 50MCG/5ML POR SOL 2X75ML
0244689 56/ 346/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 50MCG/5ML POR SOL 1X100ML
0244690 56/ 346/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 100MCG/5ML POR SOL 1X75ML
0244691 56/ 347/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 100MCG/5ML POR SOL 2X75ML
0244692 56/ 347/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 100MCG/5ML POR SOL 1X100ML
0244693 56/ 347/19-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 125MCG TBL NOB 50
0249289 56/ 159/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 125MCG TBL NOB 84
0249290 56/ 159/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 125MCG TBL NOB 90
0249291 56/ 159/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 125MCG TBL NOB 100
0249292 56/ 159/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 150MCG TBL NOB 30
0249293 56/ 160/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 150MCG TBL NOB 50
0249294 56/ 160/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 150MCG TBL NOB 84
0249295 56/ 160/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 150MCG TBL NOB 90
0249296 56/ 160/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 150MCG TBL NOB 100
0249297 56/ 160/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 175MCG TBL NOB 30
0249298 56/ 161/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 175MCG TBL NOB 50
0249299 56/ 161/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 175MCG TBL NOB 84
0249300 56/ 161/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R
ALTHYXIN 175MCG TBL NOB 90
0249301 56/ 161/18-C althyxin.pdf althyxin.pdf H03AA01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10