ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HYDROCORTISONE PHARMASWISS 100MG INJ PLV SOL 1X10
0237545 56/ 468/69-C     H02AB09 B
HYDROCORTISONE PHARMASWISS 100MG INJ PLV SOL 1X10
0245221 56/ 468/69-C     H02AB09 B
HYDROCORTISONE QUINTESENCE 10MG TBL NOB 100
0255000 56/ 261/97-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISONE QUINTESENCE 10MG TBL NOB 20
0254998 56/ 261/97-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISONE QUINTESENCE 10MG TBL NOB 50
0254999 56/ 261/97-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
PLENADREN 5MG TBL MRL 100(2X50)
0194540 EU/1/11/715/003 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 20MG TBL MRL 100(2X50)
0194543 EU/1/11/715/006 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 5MG TBL MRL 50
0168827 EU/1/11/715/001 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R
PLENADREN 20MG TBL MRL 50
0168828 EU/1/11/715/002 plenadren.pdf plenadren.pdf H02AB09 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2022 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2022 v 01:09