Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALKINDI 2MG GRA CPS OPE 50
0222791 EU/1/17/1260/003 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 5MG GRA CPS OPE 50
0222792 EU/1/17/1260/004 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 0,5MG GRA CPS OPE 50
0222789 EU/1/17/1260/001 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
ALKINDI 1MG GRA CPS OPE 50
0222790 EU/1/17/1260/002 alkindi.pdf alkindi.pdf H02AB09 R
EFMODY 5MG CPS DUR MRL 50
0255077 EU/1/21/1549/001 efmody.pdf efmody.pdf H02AB09 R
EFMODY 20MG CPS DUR MRL 50
0255079 EU/1/21/1549/003 efmody.pdf efmody.pdf H02AB09 R
EFMODY 10MG CPS DUR MRL 50
0255078 EU/1/21/1549/002 efmody.pdf efmody.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM 10MG TBL NOB 50
0180826 56/ 261/97-C     H02AB09 B
HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM 10MG TBL NOB 100
0180827 56/ 261/97-C     H02AB09 B
HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM 10MG TBL NOB 20
0180825 56/ 261/97-C     H02AB09 B
HYDROCORTISON VALEANT 100MG INJ PLV SOL 1X10
0216670 56/ 468/69-C     H02AB09 B
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 20 III
0254103 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 10 III
0254102 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 1 I
0124067 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 1 III
0254101 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 20 II
0243485 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 20 I
0243484 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 10 II
0243483 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 1 II
0216572 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R
HYDROCORTISON VUAB 100MG INJ PLV SOL 10 I
0243482 56/ 690/10-C hydrocorti.pdf hydrocorti.pdf H02AB09 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11